Home Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

by Phạm Anh Quang

Đây là website phi lợi nhuận với mục đích giúp bà con giáo dân có thêm nhiều thông tin về các ngôi thánh đường khắp Việt Nam cũng như trên thế giới.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, đề nghị hoặc hợp tác thì hãy liên hệ với chúng tôi:

Người đại diện: Phạm Anh Quang

  • Facebook: Phạm Anh Quang
  • Điện thoại: +84.868.90.4858
  • Email: phamanhquang1908@gmail.com

Người phụ trách giáo tỉnh Hà Nội: Nguyễn Công Chính

Người phụ trách giáo tỉnh Huế: Đông Đen

Người phụ trách giáo tỉnh Sài Gòn: Vũ Đình Hân

Người phụ trách chuyên mục Nước Ngoài: Đỗ Thị Vân Anh

Người phụ trách chuyên mục Nhân Vật: Trần Minh Quang

Facebook: Trần Minh Quang

Điện thoại: +84.869.214.306